Zoeken
  • ChainCargo

Waarom is duurzaamheid belangrijk in de Logistiek, en eigenlijk overal?

English text below.


Uit recente studie is gebleken dat duurzaamheid van levensbelang is voor succes in welke branche dan ook. 57% van de consumenten is bereid om merken links te laten liggen, die een logistiek proces hebben met een negatieve invloed op het klimaat. Met andere woorden, de consument geeft de voorkeur aan duurzame producten of diensten. Helaas is de logistieke sector een van de laatste grote sectoren die nog niet ver verduurzaamd / “groen” is. De belangrijkste reden hiervoor is - stijgende kosten. Hoewel duurzaamheid geld bespaard, zijn grote bedrijven bang om fikse investeringen te doen in gecompliceerde systemen. De implementatie van dergelijke systemen geeft een verhoogd risico op onverwachte situaties met extra bijkomende kosten als gevolg. Omdat de logistieke sector verantwoordelijk is voor 9 tot 11% van de C02 uitstoot wereldwijd, zullen multinationals een “groene” strategie toe moeten passen om de ecologische voetafdruk van de logistiek te laten verminderen.


Het bredere perspectief, ook voor je leveranciers


Op dit moment proberen bedrijven zoveel mogelijk processen te omarmen die een positieve invloed hebben op het klimaat, om op die manier een duurzame ‘groene’ logistieke keten te bouwen. Dit gaat van het kiezen voor de juiste processen bij warehousing tot het duurzaam vervoeren van goederen. Verpakken speelt ook een grote rol, veel leveranciers spelen hier goed op in en waar het kan is bijvoorbeeld hergebruik van karton ook duurzame oplossing. Dan IT, weet jij of jouw cloud beheerder groene processen omarmt? En hoe duurzaam is haar logistieke keten? Dit nagaan is een goede start en snel te realiseren. Als jouw leveranciers nu niet beginnen met het inpassen van duurzame processen, dan zijn zij niet het bedrijf wat jij nodig hebt voor een duurzame toekomst.


Financiële voordelen


Jarenlang was, en is nu nog steeds, het verminderen van de vervoerskosten een belangrijk aspect in logistiek. Maar vandaag de dag hebben we een ander belangrijk aspect, duurzaamheid. Zoals al eerder benoemd, investeren lang niet alle bedrijven voldoende in duurzaamheid, omdat ze verwachten dat dit een kostbare aangelegenheid is. Maar duurzaamheid is juist niet gericht op de korte termijn. Je krijgt namelijk waar voor je geld. Duurzame processen zijn namelijk goed voor de efficiëntie, verminderen operationele kosten en verhogen de winst. Uiteindelijk!

Gelukkig zijn er duurzame oplossingen die geen grote investering zijn of grote kosten vooraf vergen. Het gebruik van bestaande transporten is een van de meest efficiënte manieren, om kosten te besparen en de duurzaamheid te vergroten. Duizenden voertuigen rijden met de helft van de capaciteit gevuld. Allerlei redenen liggen hieraan ten grondslag. Belangrijk is dat flexibiliteit bij zowel vervoerder als verlader voordelen oplevert.

Bedrijven zoals ChainCargo, welke vervoerders en verladers bij elkaar brengen en ALLEEN gebruik maakt van beschikbare capaciteit in bestaande transportbewegingen, biedt een duurzame en flexibele oplossing. Wij zijn ChainCargo begonnen omdat wij de manier van denken in logistiek willen veranderen en meer duurzaam willen werken. Wij geloven erin dat we meer volume met hetzelfde aantal voertuigen kunnen vervoeren, door slimmer gebruik te maken van bestaande capaciteit. Hiervoor hebben een platform ontwikkeld waarbij we met voortdurende ontwikkelingen altijd voorop willen lopen. Het platform koppelt het transport aan de koerier en baseert de selectie op duurzame business rules.

De kracht van bewustzijn


Wist je dat 71% van de Europeanen het belang van leven in een duurzame wereld ziet en bereid is hiervoor meer te betalen als een merk een positieve invloed heeft op het klimaat? Dit percentage blijft groeien, met name millennials hechten hier veel waarde aan. Daarnaast hebben duurzame bedrijven meer resultaat bij het binnenhalen van nieuwe klanten en het verhoogt de loyaliteit van bestaande klanten en medewerkers. Daarbij heeft dit ook een positief effect op het aantrekken van nieuwe werknemers.

Bovenaan staat dat duurzaamheid moét om een stabiele toekomst te garanderen voor de volgende generaties. Echter kunnen we er ook bedrijfseconomisch voordeel uit halen. Bedrijven besparen kosten, ontvangen goede publiciteit, krijgen loyaliteit van klanten en trekken hiermee de aandacht van nieuwe klanten. Laten we ook niet vergeten dat overheden steeds meer focus leggen op duurzaamheid o.a. door nieuwe wet en-regelgeving. Conclusie, duurzaamheid is geen optie meer, het is de weg naar succes. Wil je in de markt blijven, dan zal je duurzaamheid moeten omarmen!


Why is sustainability important in logistics?


Sustainability is a crucial factor for success regardless of the industry, according to recent studies. 57% of consumers are ready to boycott brands whose supply chain harms the environment, or in other words: do not adopt sustainable products and processes. Unfortunately, the logistics industry is one of the last to join “green” businesses. One of the main reasons – increased expenses. Even though sustainability itself can save costs, but big enterprises are afraid of large investments and complicated systems, that might cause unexpected obstacles which result in extra costs. However, the logistics industry is responsible for about 9-11% of global emissions which shows that supply chain enterprises must adopt environmentally friendly processes to reduce the ecological footprint of logistics operations.The Wider Environment


These days companies try to incorporate as many different ways of protecting the Earth as possible, and creating a sustainable supply chain can play a big role in making the company “greener”. This has to extend beyond the lower transportation costs to choosing the right materials you use throughout the entire production, warehousing and delivery process Recycled cardboard for wrapping parcels, is a better solution than using new materials, it has less impact on the environment. And what about IT? Do you know if your cloud supplier is adopting sustainable practices? And how sustainable their supply chain is? That is the bottom line, if companies don’t start adopting sustainable practices now, there won’t be the materials you need to produce products, and deliver them in the future.


Financial Benefit


The most important factor in logistics for many years was to reduce the costs of delivery, but today we have another essential aspect – sustainability. As mentioned before, many logistics enterprises don’t invest in sustainability because it seems like an expensive task. Usually, implementing “green” practices in different areas of business will bring an up-front fee which will look costly in the short term. But sustainability doesn’t look to the short term. You get what you pay for, and adopting sustainable processes that will increase efficiency can reduce operational costs, increase revenue.

Good news that there are sustainable solutions that don’t require any investment and upfront fees. The use of existing transportation is one of the most efficient ways to reduce costs and improve the sustainability of the supply chain. Thousands of vehicles on the road are half-empty because every company wants to have their transportation. Reason? The belief that it will save costs and provide more flexibility. But does anyone think of all the licenses, maintenance and finally environment? Companies like ChainCargo which connect carriers with shippers and use ONLY existing transport movements, offer sustainable and flexible services (you can arrange transport within one hour), plus clients don’t need to worry about vehicles maintenance or high delivery costs.


The Power of Awareness


Did you know that 71% of Europeans see the importance of living in a sustainable world and are willing to pay more for a brand that has a positive effect on the environment? This proportion keeps growing higher. However, sustainable business not only attracts new clients, assures loyalty of the existing ones, but also improves recruitment rates. If people are likely to buy “green” products, they are also likely to work in an environmentally friendly company.

Of course, the best benefit from sustainability will always be helping the environment, but we can achieve other positives as well. Companies can save plenty of money, receive good publicity and customers loyalty, plus increased opportunity of attracting new clients, especially for new businesses. Let’s not forget that governments also put an increasing focus on sustainability, drafting new regulations and laws that companies must follow to avoid fines. The bottom line, sustainability isn’t an option anymore, it’s a necessity. If you want to “stay in the market”, you have to adopt it.

ChainCargo

Fellenoord 51,
5612 AA, Eindhoven, 

The Netherlands


Operatie: +31 (0) 85 88 88 770
Verkoop: +31 (0) 85 88 88 860

Algemeen:  +31 (0) 85 00 13 700

info@chaincargo.eu

ChainCargo is volop in beweging. Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, updates en handige logistieke tips? Mis niets, schrijf je in en ontvang maximaal 2 keer per maand een update.

googleplay.png
  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
apple-app-store.png

Privacy policy ChainCargo b.v. | Algemene Voorwaarden | © 2021 by ChainCargo The Netherlands