top of page

De terugkeerplicht uit het mobility package: hoe krijgen we die trucks gevuld?


Per 2 en 21 februari gaan er in Nederland nieuwe regels uit het Mobility Package in. Eén van de meest omstreden regels uit het pakket is de verplichte terugkeer naar huis: elke acht weken moeten vrachtauto’s terugrijden naar het operationele centrum van het bedrijf. Brancheorganisaties waarschuwen dat onnodig veel trucks hierdoor leeg de weg op gaan, met alle gevolgen van dien. Meer dan ooit is het daarom zaak dat we slimmer én transparanter omgaan met bestaande transportbewegingen.Met het zogeheten Mobility Package wil de Europese Unie het risico op oneerlijke concurrentie in de transportsector verminderen en de omstandigheden voor vrachtwagenchauffeurs verbeteren. De eerste regels die voortvloeien uit het Mobiliteitspakket gingen in 2020 al in. Sindsdien moeten chauffeurs bijvoorbeeld de gelegenheid krijgen om elke drie of vier weken naar huis terug te keren.


Tot 2,5 miljard extra vrachtwagenkilometers Vanaf deze maand treden er nieuwe regels in werking. Zo worden chauffeurs langs de weg voortaan mogelijk gecontroleerd op rij- en rusttijden. Een aankomende richtlijn die veel commotie oplevert is de terugkeerplicht voor vrachtwagens. Veel voertuigen uit Oost-Europese landen keren nu maar een of hooguit twee keer per jaar terug naar het land van registratie. Dat moet voortaan eens in de acht weken zijn. Onderzoek laat zien dat dit jaarlijks tussen de 0,44 en 2,5 miljard extra vrachtwagenkilometers oplevert, met alle milieuimpact van dien. Bovendien zullen bedrijven, die momenteel toch al moeilijk aan materieel en chauffeurs komen, hierdoor naar verwachting met nog meer tekorten kampen.


Vrachtwagens die leeg terugrijden toch benutten

Nu al rijdt in Europa circa een op de vijf vrachtwagens leeg rond. Dat worden er door de nieuwe Europese regels alleen maar meer. Het benadrukt meer dan ooit de noodzaak om slimmer om te gaan met transportbewegingen. Hoe zorgen we dat vrachtwagens die verplicht terugrijden toch worden benut? Samenwerking en digitalisering zijn daarin sleutelwoorden. Bedrijven moeten middels slimme technologie gezamelijk inzichtelijk krijgen waar welke vervoerder zich bevindt en welke capaciteit er beschikbaar is. Capaciteit die nu vaak onzichtbaar is.

Omslag in een traditionele branche

ChainCargo werkt al sinds 2018 aan het optimaal benutten van transportcapaciteit door middel van technologie. We verbinden de vraag naar wegtransport aan beschikbare Full Truck Load-capaciteit. Via ChainCargo's eigen onlinesysteem beheren vervoerders al hun chauffeurs en voertuigen en geven zij eenvoudig aan wanneer zij beschikbare capaciteit hebben. Dat levert vervoerders een hogere beladingsgraad en betere verdiensten op. Voor de branche als geheel betekent het: minder onnodig gereden kilometers en dus minder CO2-uitstoot. “We hopen op een omslag in de transportsector om deze verder te digitaliserien en samenwerking te stimuleren”, zegt ChainCargo-oprichter Giovanni Gubbels. “Het Mobiliteitspakket bezorgt vervoerders in heel Europa hoofdbrekens, maar het dwingt ze ook om uit hun comfortzone te stappen en capaciteit die anders verspild zou worden toch te benutten. Hoe meer partners zich aansluiten, hoe meer we samen kunnen bereiken en hoe duurzamer we als sector worden.”
bottom of page